Nabídka práce

Pokud nemůžete sehnat vhodnou práci, je jednou z variant hledání práce přes pracovní agenturu. Pravdou ovšem je, že tento typ zaměstnání je rozšířen především u pracovních míst, kde se vyžaduje nižší kvalifikace. V praxi je to potom tak, že oficiálně pracujete jako zaměstnanec agentury, ale úkoly provádíte na jiném pracovišti a pod hlavičkou jiného zaměstnavatele.

Firma, ve které pracujete nemá žádné papírování a pouze platí za zprostředkování náboru.

Nabídka práce přes pracovní agenturu bývá vyřízena rychle. Pokud se zaregistrujete do databáze agentury, může vás tato sama kontaktovat s vhodnými pracovními nabídkami nebo brigádou. Přes agenturu můžete pracovat i v zahraničí.

Nejčastější formy práce přes agenturu

Přes pracovní agenturu je možné zajistit i hlavní pracovní poměr, ovšem nejčastěji se sjednává dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce. Doporučením je ohlídat si, v jakém případě má člověk nárok na příplatky a kdy je za něj hrazeno sociální a zdravotní pojištění. Také je dobré si zjistit, zda je z vaší mzdy strhávána provize pro pracovní agenturu.

Jak je to s provizí z vaší práce

Pracovní agentury sice přímo nemají nárok na provizi z vaší práce, nicméně se může stát, že si z vaší mzdy strhnou určitou finanční částku jako provizi na poskytnutou službu, tedy za zprostředkování práce.

V zahraničí to bývá velmi častý jev, zatímco u českých pracovních agentur se s touto praxí setkáte jen ojediněle. Některé pracovní agentury to praktikují tak, že zaměstnavatel spolupracující s agenturou, vám nastaví odměnu 150 Kč za hodinu, což vy se ani nemusíte dozvědět. V zúčtování mzdy vám pak přijde jako hodinová sazba částka 120 Kč. To znamená, že agentura si neprávem ponechá například 30 korun z každé vaší odpracované hodiny. V každém případě je lepší se při vybírání agentury zaměřit na ty větší a ověřené.

Dohoda o provedení práce

Podmínkou uzavření a platnosti dohody o provedení práce je maximální počet 300 hodin odpracovaných za kalendářní rok. Další nezbytností je písemná forma dohody. Výhodou dohody o proveden práce je, že zaměstnanec i zaměstnavatel mohou dát výpověď kdykoliv a bez udání důvodů a výpovědní doba trvá 15 dní od podání výpovědi.

Jak dohoda o provedení práce, tak dohoda o pracovní činnosti, musí zaměstnanci zaručit nejméně minimální mzdu, která je pro rok 2018 stanovena na 12.200 Kč, což je na hodinu nejméně 73,20 Kč. Horní hranice stanovena není.