Efektivní správa PPC kampaně je polovina úspěchu

Efektivní a zisková PPC kampaň je složena ze dvou věcí – kvalitní inzerát a analýza kampaně. Právě správa PPC kampaně určuje, jak moc se vám povedlo prvotní nastavení inzerátu, jaké mezery inzerát má, kolik vás stojí a zda není možné snížit cenu prokliku a zvýšit konverzní poměr. Pravidelná analýza vám může přinést lepší zisky za menší náklady. Vyplatí se tedy vědět, na co si dát pozor a jak spravovat PPC kampaň.

Jak si rozdělit správu PPC reklamy

PPC správa je nutné rozdělit do několika časových úseků. V první řadě máme nastaveno několik cílů, kterých chceme pomocí kampaně dosáhnout. Poté máme samotné inzeráty, u kterých vyhodnocujeme jejich účinnost. Velké cíle mají delší časový úsek, zhruba jeden měsíc. U samotných inzerátů můžeme vyhodnocovat jejich efektivitu již po týdnu. Začneme u týdenní správy kampaně.

Týdenní správa PPC kampaně

Minimálně jednou za týden je potřeba projít si jednotlivé kampaně a podívat se, jak se jim daří. Souhlasí jejich výkon s cíli, které jste si určili? Musíte najít všechny místa, kde se nedaří plnit cíle a upravit jednotlivé inzeráty. Úprava může být různá, od změny textu k vytvoření nových klíčových slov si navýšení rozpočtu. Nezapomeň vyřazovat reklamy, které neplní to, co mají.

Měsíční správa PPC kampaně

Zhruba po jednom měsíci je potřeba se podívat na všechny PPC kampaně s větším odstupem. Běží vše podle plánu? Chovají se zákazníci podle vámi nastavených person? Jakmile něco nefunguje, přetvořte to. Nenechávejte nic běžet, pokud to nemá odpovídající výkon. Analyzujte a vyhodnocujte. Je to zdlouhavý a náročný proces, který vás však udrží na vrcholu. Jednou měsíčně se také zaměřte, zda vám optimalizované kampaně plní cíle a zda není potřeba vytvořit nové cíle či zkusit jiný přístup k propagaci vaše podnikání.